Hledat produkt
Podrobné vyhledávání...

Kategorie Výrobci

1. Penta „Bonus klub"


     Projekt Penta „Bonus klub" je připraven pro posílení dlouhodobé spolupráce mezi firmou Penta CZ s.r.o. a odběrateli. Penta „Bonus klub" přináší našim odběratelům možnost podílet se na věrnostních a motivačních akcích připravených a podporovaných firmou Penta nebo jejími dodavateli. Principem Penta „Bonus klubu" je pro odběratele získávání bodů za nákup podporovaných produktů v rámci jednotlivých promo akcí. Každá promo akce má své podmínky, při jejichž splnění získává odběratel příslušný počet bodů. Získané body má pak odběratel možnost „utratit“ za nabízené bonusy ( poukázky, dárky, promo zboží, atd ….), které mají svoji hodnotu vyjádřenou v bodech, a to vždy v souladu s dopředu uvedenými podmínkami ke každé jednotlivé promoakci, tak jak je vidět po přihlášení na webovém obchodu. Veškerou korespondenci ohledně jakýchkoliv otázek souvisejících s Penta „Bonus klubem" je třeba vést pomocí mailu zaslaného na adresu : bonusklub@penta.cz


2. Jak získávat body v rámci Penta „Bonus klubu"


     Body se získávají při nákupu podporovaných produktů zařazených v době nákupu do aktivních promo akcí. Každá promo akce se řídí následujícími podmínkami, na základě kterých jsou body připisovány nebo při nesplnění podmínek i následně kráceny.
     Připisování bodů se řídí dle přihlášení do webového obchodu při tvorbě objednávky. Tzn., konkrétní člověk zaregistrovaný jako „Kontakt" pro daného odběratele má svůj jedinečný přístup a podle něj získává body z konkrétních promo akcí. Při tvorbě objednávky mimo webový obchod jsou body připsány na celek odběratele nebo je nutno požádat obchodníka Penty o doplnění údaje o objednávajícím „Kontaktu" do objednávky. Tím získává body člověk zaregistrovaný jako „Kontakt" u daného odběratele.


Body jsou připisovány za splnění následujících podmínek:
  • 1) Nákup produktů v promo akci a splnění podmínek promo akce.
  • 2) Odběratel není pracovníkem firmy Penta.


Body mohou být kráceny pouze za níže uvedených podmínek:
  • 1) Objednáno jinak než přes webový obchod – snížení o 30% získaných bodů za konkrétní objednávku.
  • 2) Snížení prodejní ceny ( akce je platná pouze pro prodej za vyhlášenou dealerskou kategorii, takže při poskytnutí lepší ceny dochází ke snížení bodů) – snížení o 20% zbylých bodů z konkrétního zboží.
  • 3) Za pozdní platbu ( při zpoždění platby k poskytnuté splatnosti 7 a více dní ) – snížení o 50% zbylých bodů z příslušné faktury.
  • 4) Dorovnání bodů za dobropis ( pro případ, že prodané zboží je dobropisováno ) – snížení o 100% získaných bodů z dobropisovaného zboží.
  • 5) Body byly získány omylem nebo chybou systému používaného v Pentě - snížení o 100%.
  • 6) Body byly získány v rozporu s dobrými mravy – snížení o 100% získaných bodů.


     Každý odběratel může pod svým přihlášením sledovat připsané ( ale i ponížené ) body z jednotlivých promo akcí na našem webovém obchodě www.penta.cz v sekci „Produkty" a dále „Promo akce". Zde vidí jednotlivé promo akce a celkový počet bodů získaných, čerpaných a zůstatek. Zároveň pro podrobnější informace může nad konkrétní promo akcí vybrat v jedné z kolonek pojmenované „Nástroje" volbu „Položky“. Pak se mu zobrazí konkrétní faktury, zboží a rozpis připsaných nebo pokrácených bodů, a to vždy v souladu s popisem konkrétní promo akce.


3. Jak čerpat bonusy výměnou za body


     Body je možno začít čerpat nejdříve po skončení vyhlášené promo akce a po zaplacení všech faktur, které do ní byly zahrnuty. Teprve tehdy je možno začít s čerpáním bodů za bonusy.
     Čerpání bodů je možno realizovat pod přihlášením odběratele a to na webovém obchodu www.penta.cz v sekci „Produkty" a dále „Promo akce". Zde vidí jednotlivé promo akce a celkový svůj počet bodů získaných, čerpaných a zůstatek. Zároveň pro podrobnější informace může nad konkrétní promo akcí vybrat v jedné z kolonek pojmenované „Nástroje" volbu „Dárky“. Pak se mu zobrazí jednotlivé dárky nabízené ke konkrétní promo akci a to včetně jejich bodové hodnoty. Zde realizuje vlastní výběr bonusů. Hodnota bodů za vybraný bonus je následně odečtena z bodů k čerpání.
     Získané body z jednotlivých promo akcí je možno při nepoužití na bonusy i převádět. Je třeba aby odběratel zažádal zasláním mailu na adresu bonusklub@penta.cz o převedení bodů z požadované promo akce a to nejpozději do 60-ti dnů od ukončení platnosti konkrétní promo akce. V případě, že odběratel nevyčerpá body výměnou za bonusy z konkrétní promo akce a nezažádá do 60-ti dnů od ukončení promo akce o jejich převedení, pak tyto body propadají a odběratel na ně ztrácí jakýkoliv nárok.


4. Způsob a podmínky zasílání čerpaných bonusů


     Bonusy budou doručeny osobě registrované v „Kontaktu" do 60 dnů od ukončení konkrétní promo akce uvedený v kolonce „Datum do“ a to vždy najednou. Bonus bude zaslán pouze v případě, že odběratel nebude mít žádné závazky po splatnosti. V případě, že bonus nebude být moci zaslán v době do 60-ti dnů od ukončení konkrétní promo akce uvedený v kolonce „Datum do“ z důvodu existence faktur po splatnosti, pak bonus nevratně propadá a odběratel na něj ztrácí definitivně nárok.
     Bonus bude při splnění podmínek doručen na náklady Penta CZ s.r.o. přepravní službou a to na adresu uvedenou u kontaktu konkrétní osoby registrované u odběratele. Odpovědnost za správnou adresu pro dodání bonusu nese odběratel nebo konkrétní osoba uvedená v kontaktu odběratele, na kterou byly body evidovány. Tato adresa se zadává při přihlášení do webového obchodu www.penta.cz v sekci „Vaše firma" a dále v „Kontakty". Zde si vyberete svoje jméno a rozklepnutím se dostane do oblasti kde může modifikovat adresu svého „Kontaktu" ( pozor nemusí to být adresa firmy a proto je zde možno zadat vhodnou adresu na doručení bonusů). V případě, že tato adresa není vyplněna, pak nedojde k odeslání čerpaných bonusů.
     Pro případ nepřevzetí vybraného bonusu nevzniká nárok na jeho další bezplatné zaslání či náhradu za něj „utracených“ bodů. Je však možno zaslat bonus znovu ( nutno vyžádat zasláním žádosti na mail bonusklub@penta.cz) , ale v tomto případě již přepravní náklady hradí příjemce dobírky – tzn. na dobírku za paušální cenu 250,- Kč, která v sobě obsahuje i náklady na vyhledání vráceného bonusu, znovu zabalení a opětovné zaslání dobírkou. Získané bonusy podléhají zdanění podle platných právních a daňových předpisů. Firma Penta si vyhrazuje právo náhrady bonusu ( vyčerpání skladu, nedodání dodavatelem či zásah vyšší moci, atd. ), a to za zboží srovnatelné ceny a kvality. Penta má také právo dočasně nebo trvale stáhnout některý z nabízených bonusů z nabídky jednotlivých promo akcí.


5. Způsob reklamace vad bonusů


     Je možné reklamovat vadný nebo jinak nefunkční bonus a to pouze po dobu 3 dnů od převzetí a v souladu s platným reklamačním řádem firmy Penta CZ s.r.o.. U zboží poskytnutého jako bonus si však firma Penta vyhrazuje právo na nevrácení peněz neboť nedošlo k prodeji zboží. Proto tyto případy řeší výměnou zboží nebo jeho opravou. Na vrácení bonusu a opětovné připsání bodů z důvodu, že se odběrateli nehodí nebo nesplňuje jeho představy není nárok.


6. Ochrana osobních údajů ve smyslu zák..č. 101/2000 Sb.


     Odběratel dává svou účastí v promo akci souhlas firmě Penta CZ s.r.o. pro zpracování poskytnutých údajů k marketingovým účelům na podporu promo či jiných akcí. Tyto akce budou sloužit pro zkvalitnění informovanosti odběratele..


7. Všeobecná ustanovení


     Získané body jsou nepřevoditelné na jiné osoby a slouží pouze jako prostředek k získávání bonusů v rámci podmínek daných jednotlivými promo akcemi. Firma Penta CZ s.r.o. si jako jediná vyhrazuje právo měnit pravidla Penta „Bonus klubu", avšak bude vždy své odběratele o této skutečnosti informovat zveřejněním na svém webovém obchodu.


K provozování našeho webu www.leicashop.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.